Anna Maria Christiansson

Revisor
Köpmangatan 28
852 32 Sundsvall
060 – 750 10 19
Anna Maria Christiansson

Anna-Maria är vår alldeles egna sångfågel. När hon får tid över spenderar hon den gärna bakom micken tillsammans med sitt Jazzband. Vi kan även dela med oss av en liten hemlighet som inte är välkänd… Anna-Maria är Sundsvalls okrönta karaokedrottning.

I februari 2016 började Anna-Maria på BoRevision, hon har innan sin tid på företaget även tidigare erfarenheter av revisionsbranschen men då i andra associationsformer och branscher såsom kommuner, trossamfund och aktiebolag. Dock insåg Anna-Maria att hon brann lite extra för en specifik bransch och associationsform nämligen revision av bostadsrättsföreningar och anslöt sig därefter till BoRevision. Anna-Maria tycker alltid att det är viktigt att ha ett långsiktigt perspektiv i arbetet, internt såväl som externt gentemot våra kunder. Detta är något hon alltid strävar efter i sitt dagliga arbete.

Att ha ett långsiktigt perspektiv är för Anna-Maria A och O och med sin lugna, glada och samarbetsvilliga sida får hon alltid alla att känna sig delaktiga i det hon gör. Hon har ett sant norrlandslugn över sig.