Äkta/oäkta Brf?

Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) har undanröjt det förhandsbesked som Skatterättsnämnden tidigare lämnat avseende beräkningsgrund för bedömning av om en bostadsrättsförening ska betraktas som ett privatbostadsföretag, så kallad äkta Brf, eller inte. Skatterättsnämnden angav att som huvudregel bör taxeringsvärdets fördelning mellan bostäder och lokaler användas. Vi kommenterade förhandsbeskedet i BoRevision Info i december 2019.

HFD har i maj undanröjt förhandsbeskedet med hänvisning till bl a att det inte var av vikt för föreningen att förhandsbesked lämnas. Domen innehåller därmed inte heller något ställningstagande till den beräkningsgrund som förhandsbeskedet innehöll.

Publicerad 2020-09-16

Avsnittsansvarig: Erik Davidsson erik.davidsson@borevision.se

Fler Nyheter

BoRevision förstärker...

Joakim har betydande erfarenhet av fastighetstransaktioner, fastighetsmoms samt skatt avseende bostadsrättsföreningar....

GOD JUL OCH GÅTT NYTT...

Ett år har gått med jobb och flit, där revision gjorts bit för bitNu...

Friköpspris för tomträtter

Exploateringsnämnden i Stockholm har godkänt ett förslag från exploateringskontoret om justering av priser för...