Om BoRevision

Välkommen till BoRevision

Sveriges enda revisorer som inriktar sig på enbart bostadsrättsföreningar och ekonomiska föreningar. Är din förening i behov av en extern revisor? Hör av dig, så finner vi en lösning!

Vi är ett rikstäckande företag med kontor från norr till söder. Vi har kontor i Göteborg, Malmö, Stockholm, Sundsvall, Uppsala och Örebro. Vi vill vara rikstäckande för att tillsammans med er skapa starka band med god och genuin kommunikation och tillsammans möta våra mål.

För oss är det viktigt att vi har med oss god revisionssed i alla led, vi är ett företag fullt av specialister inom revision på bostadsrätts- och ekonomiska föreningar och har sedan en lång tid hjälpt Sveriges föreningar. Vi följer er, dig och din förening genom vardagen, i med- och motgång.

BoRevision arrangerar givande utbildningar för alla förtroendevalda i föreningen. Vi vill tillsammans med er skapa en tryggare Brf-värld.

Jörgen Götehed

VD har ordet

BoRevision är ett företag som storleken till trots, är en aktör som har inflytande, gör skillnad och vars vision är att göra Brf-världen tryggare. Vi är och kommer att fortsätta vara ledande inom vårt speciella verksamhetsområde; revision av Bostadsrättsföreningar. Som rikstäckande organisation, med revisionsuppdrag från kunder förvaltade av landets alla större Brf-förvaltare, har vi stor kunskap och bred erfarenhet inom området. Vi anlitas ofta av branschorganisationer och tillfrågas av andra privata och offentliga organ vid frågeställningar kring bostadsrättsföreningar och vi har god kännedom om vad som sker och planeras för företagsformen.

Vår utveckling de senaste åren innebär att den interna verksamheten i det närmaste är helt digitaliserad samt att vi har skapat gränssnitt som medför att förvaltare kan kommunicera med oss och leverera bokslut och årsredovisningar digitalt via vår egen digitala plattform. Vi är idag en revisionsbyrå utan pärmar. Det medför ökad trygghet vad avser kundernas material och våra processer medför samtidigt bättre kontroll över de revisioner vi utför. Utvecklingen ger oss ökat utrymme för personligt engagemang och närvaro.

Som VD är jag stolt och kan glädjas över BoRevisions utveckling, företagets och medarbetarnas ständigt pågående förändringsarbete och vår position i branschen. Förändringsarbetet fortsätter med målsättningen att kontinuerligt förbättra kvaliteten i våra tjänster. Vår ambition är att genom vår specialisering och position kunna bidra till en tryggare Brf-värld.

Jörgen Götehed, VD

Vårt jobb är att ni skall känna er tryggare

Vi vill få människor att förstå att deras gemensamma boende representerar stora värden och få er att tycka att ekonomin i en förening är lika viktig som läget och som färgen på kaklet i badrummen. Vi vill få er att fatta kloka beslut och bidra till en tryggare BRF-värld.


Sedan 1930-talet har vi på BoRevision analyserat och kritiskt granskat landets olika bostadsrättsföreningars redovisning. Våra kunder är spridda över landet, från norr till söder och oberoende av plats, är alla av stort värde för oss.


Utöver ordnarie revision som alltid följer god revisionssed utför vi även utredningsuppdrag och relevanta konsultuppdrag. Som en oberoende part synar vi föreningens ekonomiska status och bidrar med transparens vid exempelvis en intern konflikt.

Vi ägnar också mycket tid åt att sprida våra unika kunskaper. Bli lekmannarevisor, förvärva djupare kunskaper i grundläggande ekonomi eller få en introduktion i god revisionssed är några av de utbildningar våra specialister gärna delar med sig av.

Att äga ett boende eller
verksamhet tillsammans
är komplext.

Vi vill bidra till en tryggare miljö för dig och
din förening genom att erbjuda er vårt unika team!


Här finns vi

För närvarande har vi kontor i:
Göteborg, Malmö, Stockholm, Sundsvall, Uppsala & Örebro.

Våra kunder

Sammanlagt har vi ca: 5000 kunder.
Vi arbetar med bostadsrättsföreningar från hela Sverige.