Aktuellt

Nytt och läsvärt

torsdag, juni 24, 2021

Glad sommar!

tisdag, mars 2, 2021

Äntligen är vi live!

Nu har vi den stora glädjen att kunna presentera vår nya uppdaterade hemsida. Vi...

torsdag, februari 4, 2021

Moms vid enhetsmätning

Sedan domen i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) i december 2019 har det förekommit mycket diskussion...

torsdag, februari 4, 2021

Korta/långa lån- RevU18

Sedan SRFU 8 publicerades 2017 med förtydliganden avseende klassificering av korta/långa lån vid redovisning...

fredag, december 18, 2020

Rädda Barnen

I år har vi valt den perfekta julklappen. En julklapp som kan ge barn...

torsdag, september 17, 2020

BoRevision Info september...

Publicerad 2020-09-16 INLEDNING Nyhetsflödet med direkt anknytning till bostadsrättssektorn har varit tunt under året....

onsdag, september 16, 2020

Nya medarbetare

BoRevision fortsätter växa och vi hälsar följande medarbetare välkomna: Cornelis Leckborn, Göteborgskontoret Frida...

onsdag, september 16, 2020

Nothänvisning ställda säkerheter

SRF Konsulterna publicerade den 30 mars ett uttalande, Srf U 13, avseende hur ställda...

onsdag, september 16, 2020

Äkta/oäkta Brf?

Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) har undanröjt det förhandsbesked som Skatterättsnämnden tidigare lämnat avseende...

onsdag, september 16, 2020

Ingående moms IMD

Senast kommenterade vi Högsta Förvaltningsdomstolens dom avseende individuell mätning och debitering av el, vatten...

torsdag, december 12, 2019

Nya medarbetare

Under hösten har BoRevision fortsatt växa och vi har hälsat följande medarbetare välkomna: Alexandra...

torsdag, december 12, 2019

Brf skadeståndsskyldig för...

Högsta domstolen fastställer tidigare dom i Hovrätten (se BR Info nr 2/2018) avseende en...

torsdag, december 12, 2019

Äkta/oäkta Brf?

Skatterättsnämnden har i ett besked angivit att taxeringsvärdet som huvudregel bör användas vid bedömning...

torsdag, december 12, 2019

Moms vid enhetsmätning –...

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ändrar Skatterättsnämndens förhandsbesked och förklarar att tillhandahållande...

torsdag, december 12, 2019

Korta – långa lån

Sedan SRFU 8 publicerades 2017 med förtydliganden avseende klassificering av korta/långa lån vid redovisning...

lördag, september 14, 2019

Markfördelning krävde inte...

En bostadsrättsförening beslutade på föreningsstämma att mark som var gemensam för medlemmarna skulle fördelas...

torsdag, februari 14, 2019

”Nya” medarbetare hos...

Under hösten har BoRevision fortsatt växa och vi har hälsat följande medarbetare välkomna: Josefine...

torsdag, februari 14, 2019

Förverkad nyttjanderätt...

En bostadsrättshavare anmälde till bostadsrättsföreningens styrelse atthan skulle renovera kök och badrum i sin...

torsdag, februari 14, 2019

Påverkar sänkt bolagsskatt...

Bolagsskatten sänks i två steg till 21,4 procent 2019 och 20,6 procent 2021.För privatbostadsföretag...

torsdag, februari 14, 2019

Registrera rätt styrelse!

Inför vårens kommande årsstämmor är det extra viktigt att kontrollera att rätt styrelse är...

lördag, januari 12, 2019

Övergång från K3 till K2

BFN behandlade i september en brevfråga avseende en bostadsrättsförenings övergång från K3 till K2...

torsdag, juni 21, 2018

Nekat medlemskap vid andelsförvärv

En man förvärvade en liten bostadsrättslägenhet (28 kvm) tillsammans med sin dotter. Båda beviljades...

torsdag, juni 21, 2018

Brf skadeståndsskyldig för...

En mäklare erhöll ett utdrag ur en bostadsrättsförenings lägenhetsförteckning i samband med försäljningen av...

torsdag, juni 21, 2018

Markupplåtelse för båtar...

Enligt en dom i Högsta förvaltningsdomstolen anses mark upplåten av kommunen till en båtklubb...

torsdag, juni 21, 2018

Utvidgning av bostadsrätt...

Enligt en dom i Högsta förvaltningsdomstolen medför ett avtal enligt vilket nyttjanderätten i en...

torsdag, juni 21, 2018

Förening beskattas som oäkta

Enligt ett avgörande i Kammarrätten i Göteborg ska en bostadsrättsförening beskattas som oäkta bostadsföretag,...

fredag, januari 19, 2018

Hyresnämndens godkännande...

Bostadsrättsföreningen genomförde ett byte av fönster i föreningens hus. Efter invändningar från två bostadsrättshavare...

fredag, januari 19, 2018

Ny lag om ekonomiska föreningar

Ett förslag till ny lag om ekonomiska föreningar har presenterats och förväntas träda i...

fredag, januari 19, 2018

Värdeminskningsavdrag tomträtt

Enligt ett avgörande i Högsta förvaltningsdomstolen slås fast att en utgift för förvärv av...

måndag, september 18, 2017

Boverkets allmänna råd om...

I slutet av augusti publicerades Boverkets omarbetade allmänna råd om ekonomiska planer och kostnadskalkyler...

måndag, september 18, 2017

Styrelsearvode inkomst av...

Efter ett avgörande i Högsta förvaltningsdomstolen förändras praxis vad avser möjligheten att fakturera styrelsearvode,...

måndag, september 18, 2017

Verklig huvudman

Till följd av det penningtvättsdirektiv som antogs av Europaparlamentet 2015 måste alla medlemsländer ha...

måndag, september 18, 2017

Långa/korta lån – SRF...

Sedan ett par år lämnar även SRF Konsulterna uttalande om god redovisningssed. Det senaste...

fredag, juni 16, 2017

Innehåll nummer 2, 2017

Redovisning Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden Associationsrätt Ny lag om ekonomiska föreningar Skatter...

onsdag, februari 15, 2017

Innehåll nummer 1, 2017

Redovisning RedU 9 har uppdaterats – kan ej tillämpas i K Uppdatering av andra...

måndag, december 19, 2016

Innehåll nummer 4, 2016

Redovisning Ändring i ÅRL  och Omarbetade K2 och K3 BoRevision Nya medarbetare till Stockholm...

fredag, oktober 21, 2016

Innehåll nummer 3, 2016

Redovisning Översyn av årsredovisningsmallar efter ändringar i ÅRL och Omarbetade K2 och K3 Associationsrätt...

söndag, juni 12, 2016

Innehåll nummer 2, 2016

Redovisning Ändringar i Årsredovisningslagen – Omarbetade K2 och K3 Associationsrätt Nya regler för bostadsrättsföreningar...

fredag, januari 15, 2016

Innehåll nummer 1, 2016

Redovisning Fortsatt utveckling och tillämpning av K-regelverken Användning av upplåtelseavgifter Ränta kan inte aktiveras...

söndag, augusti 16, 2015

Innehåll nummer 3, 2015

Redovisning Ändringar i Årsredovisningslagen Investeringar och underhåll i K3 Skatter Momsbesked om garage fastställt...

lördag, maj 16, 2015

Innehåll nummer 2, 2015

Redovisning K2/K3 för bostadsrättsföreningar Associationsrätt Ändringar i lagen om ekonomiska föreningar Skatter Slut...

måndag, februari 16, 2015

Innehåll nummer 1, 2015

Redovisning K2/K3 för bostadsrättsföreningar Skatter Slut på lättnadsregler för medlemmar i oäkta Brf Bostads-...

söndag, november 16, 2014

Innehåll nummer 4, 2014

Redovisning K2/K3 för bostadsrättsföreningar Skatter Moms i parkeringssamfällighet Andelar i Brf näringsbetingade Avgiftsfria...

lördag, augusti 16, 2014

Innehåll nummer 3, 2014

Redovisning K2/K3 för bostadsrättsföreningar Rekrytering av nya medarbetare BoRevision söker regionchef till Stockholm...

fredag, maj 16, 2014

Innehåll nummer 2, 2014

Skatter Beskattning av utdelning från räntefond Skattereduktion för ROT-arbeten i Brf Moms på bredbandstjänster...

söndag, februari 16, 2014

Innehåll nummer 1, 2014

Skatter Moms på parkeringsfriköp Associationsrätt Nya regler om andrahandsupplåtelse Stämman kan inte ändra omfattningen...