Bedömning av äkta/oäkta Brf

Sedan de så kallade lättnadsreglerna för oäkta bostadsrättsföreningar togs bort 2016 har intresset för gränsdragningsfrågor avseende äkta/oäkta bostadsrättsföreningar ökat. Föreningar som inte är privatbostadsföretag (äkta) vidtar åtgärder för att passera den viktiga gränsen om 60 procent för kvalificerad verksamhet. Det har också förekommit många tvister mellan enskilda bostadsrättsföreningar och Skatteverket, varav några har lett till domar i Kammarrätten.

Förutsättningarna i de olika fallen har delvis skilt sig åt och domarna har också pekat i olika riktningar. Något prövningstillstånd för avgörande i Högsta förvaltningsdomstolen har dock inte beviljats, förrän nu.

Enligt en dom i HFD i december 2021 ska bedömningen av om en bostadsrättsförening ska anses vara ett privatbostadsföretag eller ett oäkta bostadsföretag utgå från fastighetstaxeringen. Taxeringsvärdena kan frångås om föreningens verksamhet förändras till omfattning eller karaktär eller när en förening haft inkomster från annan verksamhet än att upplåta lägenheter eller lokaler i sin fastighet. (HFD 4894–20)

Publicerat 2021-12-21

Avsnittsansvarig: Erik Davidsson erik.davidsson@borevision.se

Fler Nyheter

God Jul & Gott Nytt...

Vi på BoRevision vill önska er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

Julgåva till Rädda...

Vi fortsätter att stödja Rädda Barnen.

Nu har vi flyttat BoRevisions...

Nu har vi flyttat BoRevisions kontor i Göteborg!