Moms vid enhetsmätning

Sedan domen i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) i december 2019 har det förekommit mycket diskussion om hur momsredovisningen ska hanteras i en Brf. Till att börja med måste momsregistrering ha skett under 2020.

Vid enhetsmätning av t ex el medges avdrag för ingående moms avseende

Enligt dom i HFD den 2 februari 2021 föreligger rätt till avdrag för ingående moms ”som hänför sig till inköp och installation av sådan utrustning som gör det möjligt att mäta och ta betalt av de boende för deras faktiska förbrukning av el och vatten men inte för mervärdesskatt som hänför sig till inköp och installation av el- och vattensystem.” Domen är ett klargörande och skiljer sig från tidigare förhandsbesked.

Vanligen tillämpas in- och utpris på ungefär samma nivå, eftersom verksamheten drivs enligt en självkostnadsprincip. Om man väljer att inte lyfta ingående moms avseende tilläggstjänster eller utrustning, bara för inköp av el, föranleder det sannolikt inte några anmärkningar om föreningen redovisar ingående och utgående moms med samma belopp. Men om föreningen lyfter ingående moms för andra delar torde Skatteverket betrakta det som kostnadskomponenter, vilket medför att utpriset över tid behöver vara högre än inpriset. I båda fallen blir det i slutändan ett nollsummespel på längre sikt.

Publicerat 2021-02-04

Avsnittsansvarig: Erik Davidsson erik.davidsson@borevision.se

Fler Nyheter

En blir Två!

Från 1 september 2024 delas verksamheten upp i två delar där vårt Stockholmskontor blir ett eget bolag under namnet Borevision...

God Jul & Gott Nytt...

Vi på BoRevision vill önska er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

Julgåva till Rädda...

Vi fortsätter att stödja Rädda Barnen.