Malin Johannesson, mångårig revisor med bred erfarenhet av bostadsrättssektorn utsetts till ny kontorsansvarig.

Malin har betydande erfarenhet av bostadsrättssektorn. Hon kommer närmast från rollen som senior revisor på BoRevisions Göteborgskontor.

Utnämningen av Malin Johannesson som kontorsansvarig innebär en förstärkning i ledningen av vår organisation.