Äkta/oäkta Brf?

Skatterättsnämnden har i ett besked angivit att taxeringsvärdet som huvudregel bör användas vid bedömning av om en bostadsrättsförening ska betraktas som ett privatbostadsföretag, så kallad äkta Brf, eller inte. Kravet är att verksamheten till klart övervägande del ska bestå i att upplåta bostäder till sina medlemmar och enligt praxis ska hyresvärdet för bostäder uppgå till minst 60 procent, baserat på bruksvärdeshyra respektive marknadshyra för lokaler. Enligt Skatterättsnämnden erhålls motsvarande resultat med utgångspunkt från taxeringsvärdets fördelning mellan bostäder och lokaler och metoden ger ett mer förutsägbart resultat och främjar kontinuitet. Utgångspunkten är förhållandet när ett företag förvärvar fastigheten och därtill ska en viss tröghet råda. Förhandsbeskedet har överklagats.

Avsnittsansvarig: Erik Davidsson erik.davidsson@borevision.se

Fler Nyheter

Glad sommar!

BoRevision förstärker organisationen ytterligare i Uppsala

BoRevision förstärker...

BoRevision förstärker organisationen ytterligare i Uppsala

BoRevision förstärker...

BoRevision förstärker organisationen ytterligare i Göteborg