Friköpspris för tomträtter

Exploateringsnämnden i Stockholm har godkänt ett förslag från exploateringskontoret om justering av priser för friköp av flerbostadshustomträtter. Kommunfullmäktige förväntas besluta enligt förslaget inom kort.

Förslaget innebär att innehavare av flerbostadshustomträtter under 2022 kan friköpa marken för ett pris motsvarande 85 % av marktaxeringsvärdet enligt fastighetstaxering 2019. Nya taxeringsvärden kommer att åsättas flerbostadshus under 2022. Tidigare har priset vid friköp beräknats utifrån 100 % av taxeringsvärdet, vilket även kommer gälla senare. Den lägre nivå omfattar endast den del som avser bostäder.

Publicerat 2021-12-21

Avsnittsansvarig: Erik Davidsson erik.davidsson@borevision.se

Fler Nyheter

BoRevision förstärker...

Camilla Bakklund, mångårig revisor med bred erfarenhet av bostadsrättssektorn med särskilt fokus inom IT...

Moms vid försäljning...

Skatteverket har publicerat ett nytt ställningstagande om ”En hyresvärds tillhandahållande av el, gas, vatten...

Skatteverket om samfällighetsföreningars...

Skatteverket har meddelat sitt ställningstagande avseende samfällighetsföreningars tillhandahållanden till sina medlemmar....