Ingående moms IMD

Senast kommenterade vi Högsta Förvaltningsdomstolens dom avseende individuell mätning och debitering av el, vatten och andra nyttigheter (IMD) och att omsättningen är skattepliktig i momshänseende. Frågorna har varit många under våren kring hur reglerna ska tillämpas och från vilken tidpunkt. Det finns inte något entydigt svar och hanteringen får anpassas efter förutsättningarna i den enskilda föreningen, i samråd med den ekonomiska förvaltaren.

I juni lämnade Skatterättsnämnden ett nytt förhandsbesked avseende avdragsmöjlighet för ingående moms för sådan utrustning som används för IMD. Avdrag för ingående moms medges för nödvändiga investeringar för individuell mätning och debitering.

Publicerad 2020-09-16

Avsnittsansvarig: Erik Davidsson erik.davidsson@borevision.se

Fler Nyheter

BoRevision förstärker...

Joakim har betydande erfarenhet av fastighetstransaktioner, fastighetsmoms samt skatt avseende bostadsrättsföreningar....

GOD JUL OCH GÅTT NYTT...

Ett år har gått med jobb och flit, där revision gjorts bit för bitNu...

Friköpspris för tomträtter

Exploateringsnämnden i Stockholm har godkänt ett förslag från exploateringskontoret om justering av priser för...