Camilla Bakklund, mångårig revisor med bred erfarenhet av bostadsrättssektorn med särskilt fokus inom IT har utsetts till ny kontorschef.

Camilla kommer närmast från rollen som senior revisor på BoRevisions Malmökontor.

Utnämningen av Camilla Bakklund som kontorschef innebär en förstärkning i ledningen av vår organisation.