Skatteverket om samfällighetsföreningars momsplik

Skatteverket har meddelat sitt ställningstagande avseende samfällighetsföreningars tillhandahållanden till sina medlemmar. Ställningstagandet är baserat på en dom från EU-domstolen som meddelades i december 2020. I sitt avgörande kom EU-domstolen fram till att tillhandahållanden från en samfällighetsförening till sina medlemmar är föremål för moms. Detta skiljer sig från hur tillhandahållanden från en samfällighetsförening har betraktats från ett svenskt perspektiv. I Sverige har tjänster som har utförts av en samfällighetsförening till sina medlemmar, historiskt sett, betraktats som momsfria. I sitt ställningstagande har Skatteverket nu ändrat uppfattning och anser att samfällighetsföreningar ska debitera moms på den ersättning som utgår mellan samfällighetsföreningen och dess medlemmar.

Ovanstående kommer att medföra en ökad administrativ börda för samfällighetsföreningar framgent (momsregistrering och löpande momsredovisning). Ovanstående kommer också innebära att samfällighetsföreningar, eftersom de är tvungna att debitera utgående moms, i större utsträckning kommer ha rätt till avdrag för ingående moms (både på löpande kostnader och på investeringskostnader).

Publicerat 2022-02-23

Avsnittsansvarig: Joakim Häll joakim.hall@borevision.se

Fler Nyheter

Glad sommar!

Vi på BoRevison vill passa på att tacka för en fantastisk vår tillsammans och önska alla en glad sommar!

En blir Två!

Från 1 september 2024 delas verksamheten upp i två delar där vårt Stockholmskontor blir ett eget bolag under namnet Borevision...

God Jul & Gott Nytt...

Vi på BoRevision vill önska er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!