Moms vid försäljning av el för laddning av fordon – Nytt ställningstagande SKV

Skatteverket har publicerat ett nytt ställningstagande om ”En hyresvärds tillhandahållande av el, gas, vatten eller värme; mervärdesskatt”. Ändringar i ställningstagandet framgår primärt av punkt 4.4 där skatteverket förtydligat deras syn på när försäljning av el för laddning av fordon ska anses skattepliktigt (moms).

En hyresvärds tillhandahållande av el, gas, vatten eller värme; mervärdesskatt | Rättslig vägledning | Skatteverket

Publicerat 2022-03-17

Avsnittsansvarig: Joakim Häll joakim.hall@borevision.se

Fler Nyheter

Skatteverket om samfällighetsföreningars...

Skatteverket har meddelat sitt ställningstagande avseende samfällighetsföreningars tillhandahållanden till sina medlemmar....

BoRevision förstärker...

Malin Johannesson, mångårig revisor med bred erfarenhet av bostadsrättssektorn utsetts till ny kontorsansvarig. Malin...

BoRevision förstärker...

Joakim har betydande erfarenhet av fastighetstransaktioner, fastighetsmoms samt skatt avseende bostadsrättsföreningar....