Joakim har betydande erfarenhet av fastighetstransaktioner, fastighetsmoms samt skatt avseende bostadsrättsföreningar. Han kommer närmast från en roll som kontorschef för BoRevisions Stockholmskontor.

Utnämningen av Joakim Häll som delägare innebär en förstärkning samt utgör en del i bolagaget fortsatta succession.

Joakim är placerad vid BoRevisions kontor i Stockholm.