Denna kurs är riktad till dig som vill lära dig mer om vad styrelsearbete innebär. Kursen går igenom de viktigaste och mest grundläggande områdena inom just styrelsearbete. Det är inte alltid lätt att hålla koll på allt som en styrelse ska råda över i en bostadsrättsförening och där vill vi utifrån vår erfarenhet hjälpa er att få en djupare och bredare kunskapsbas.

Det krävs inga förkunskaper för att delta i denna utbildning. Alla är välkomna, nya som veteraner, så länge du är intresserad av att lära dig nytt, mer eller helt enkelt fräscha upp dina gamla kunskaper inom styrelsearbete.