Moms vid enhetsmätning – Nytt besked

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ändrar Skatterättsnämndens förhandsbesked och förklarar att tillhandahållande av el, vatten och andra nyttigheter vid individuell mätning och debitering inte utgör del av upplåtelse av nyttjanderätt till fastighet. Debiteringen är därmed skattepliktig i momshänseende.

Skatteverket presenterade ett ställningstagande 2018 om att en hyresvärds (eller en Brfs) tillhandahållande av el och värme m m ska skiljas från fastighetsupplåtelsen om det sker via individuell mätning och debitering. Med anledning av ställningstagandet begärde ett par intressenter ett förhandsbesked som presenterades i februari 2019, där Skatterättsnämnden angav att tillhandahållandet av el och vatten m m anses underordnade fastighetsupplåtelsen, eftersom tillgång till el och vatten m m var avgörande för ett ändamålsenligt nyttjande.

HFD har med hänvisning till ett avgörande i EU-domstolen ändrat förhandsbeskedet sedan Skatteverket överklagat. Tillhandahållandet av el, vatten och andra nyttigheter ska skiljas från upplåtelsen av fastigheten/bostäderna. Debiteringen utgör därmed skattepliktig omsättning avseende mervärdesskatt. Ett av fem justitieråd var skiljaktigt och ville fastställa förhandsbeskedet.

Domen innebär att bostadsrättsföreningar med enhetsmätning av el, vatten m m behöver momsregistreras. Frågan om avdrag för ingående moms för nödvändiga investeringar har återförvisats till Skatterättsnämnden för bedömning.

Avsnittsansvarig: Erik Davidsson erik.davidsson@borevision.se 

Fler Nyheter

Äntligen är vi live!

Nu har vi den stora glädjen att kunna presentera vår nya uppdaterade hemsida. Vi...

Styrelsens arbete

Lära dig att bättre förstå en bostadsrättsförenings styrelse arbete.