Styrelsens arbete

Denna kurs är riktad till dig som vill lära dig mer om vad styrelsearbete innebär. Kursen går igenom de viktigaste områdena inom styrelsearbete.

Kursens innehåll:

Riktar sig till styrelsemedlemmar som vill bättre förstå en bostadsrättsföreningens styrelse arbete.  

Datum: Hösten 2021

Plats: Online

Pris: Fråga för uppgift

Föreläsare: Åsa Axell

Intresseanmälan

Intresseanmälan skickas till utbildning@borevision.se