Konsulttjänster

Behöver ni ekonomisk hjälp som inte faller under vår huvudinriktning revision? Då finns vi fortfarande här för Er. Utöver så kallad lagstadgad revision tillhandahåller vi närliggande konsulttjänster. Omfattningen av tjänsterna utvecklas löpande och sträcker sig från skattefrågor och associationsrätt till ansvarsfrågor vid förvaltning. Vi erbjuder erfarenhet och kompetens i samtliga led.

Analys av ekonomi

Detaljerad analys av föreningens redovisning och ekonomi är en vanligt efterfrågad tjänst hos våra kunder. Vi utvecklar tillsammans relevanta nyckeltal för just er förening och svarar på frågor som föreningsstämman eller styrelsen har om ekonomiska förhållanden som kan, har eller kanske kommer påverka föreningen.

Fusioner & omstrukturering

Står ni inför en sammanslagning med ett antal andra BRF:er? Låt oss hjälpa er. Vi kan bistå med de handlingar som behövs vid fusioner – allt från fullständiga fusionsplaner till enstaka ansökningar hos bolagsverket om att verkställa fusionen. Vi reder även ut de redovisning- och skattemässiga effekterna som kan följa efter en omfattande omstrukturering.

Oberoende utredningar

Vi kan även anlitas som en neutral utredningsresurs för att utreda förhållanden och bidra med klarhet i specifika frågor du kanske sitter på. Antingen för att det existerar oenigheter inom föreningen eller för att avslöja brottslig verksamhet som förskingring och trolöshet mot huvudman. Vi som företag vill bidra till en tryggare och mer transparent BRF-värld, så oavsett vad du behöver bistår vi med den specialkompetens vi besitter för att du ska kunna sova gott om natten.

Om ni har ytterligare funderingar är ni hjärtligt välkomna att besöka vårt systerföretag Avant Företagskonsult. Där hoppas vi kunna hjälpa er vidare.

Våra tjänster

Revision

Vi specialiserar oss på revision och utredningar för bostadsrättsföreningar.
Detta gör oss unika bland svenska revisorer.

Utbildning

Hur ska en årsredovisning läsas? Vad innefattar styrelsens ansvarsfrågor? Vi anordnar målgruppsanpassade kurstillfällen.

Konsulttjänster

Redovisning, associationsrätt eller utredningar – BoRevision utför konsulttjänster för bostadsrättsföreningar.